Informacje

PSO

I. Podstawa prawna  Rozdział 3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Statut Zespołu Szkół …

Zajęcia pozalekcyjne

Terminy zajęć SKS: koszykówka chłopców (I. Dobrzańska) – Inne zajęcia pozalekcyjne: koszykówka (I. Dobrzańska) – tenis ziemny (M. Sąsiadek) – tenis stołowy (P. Tchórzewski) – siłownia (M. Horbacz, E. Horobińska) – unihokej (B. Pacholska-Łukasik) – Konsultacje: I. Dobrzańska – M. Horbacz – E. Horobińska – B. Pacholska-Łukasik – M. Sąsiadek – P. Tchórzewski – P. …